riemersma auto's

apk + onderhoud

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede verkeersveiligheid en uiteraard een beter milieu. Het is daarom belangrijk om uw auto regelmatig te laten controleren.

Als uw personenauto of bedrijfsauto ouder is dan drie jaar en niet zwaarder is dan 3.500 kg, dan moet uw voertuig jaarlijks worden gekeurd.

Naast onderhoud en reparatie kunt u uiteraard ook voor APK keuringen bij ons terecht.

Indien men een APK wil, doen wij dit in goed overleg met u.

Ook bij regulier onderhoud wordt u altijd op de hoogte gehouden en maken we in de meeste gevallen een prijsafspraak. Wij verrichten onder andere:

  • APK
  • grote en kleine onderhoudsbeurten
  • roetmetingen
  • verschillende soorten reparaties